Historia

HISTORIA

Alussa oli unohdettu ja näkymätön mies?

Miesten asema -hanke lähti liikkeelle pohdinnoista, että tarvitsevatko miehet mieserityisiä palveluja ja saavatko miehet ylipäätään palveluja. Violassa oli tehty miestyötä vuodesta 2001 lähtien, ja miestyön työmäärä oli kasvanut niin paljon, että siihen tarvittiin lisäresursseja. Järjestötoimijoiden kanssa käydyt keskustelut sekä asiakkaille tehdyt kyselyt vahvistivat sitä olettamusta, että viranomais- ja järjestökentässä oli ”miehen mentäviä” aukkoja. Vaikka alueella tehtiin tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, joukko miehiä tunsi kuitenkin jäävänsä ilman palveluja tai saavansa epäoikeudenmukaista kohtelua.

2006 – Miesten Asema -hanke käynnistyy Mikkelin seudulla

Kynnys hakea apua vaikeuksiinsa on elämäntilannekriisiin joutuneilla miehillä korkea, joten tarvitaan erityisesti miehille suunnattu matalan kynnyksen tuen, ohjauksen ja neuvonnan paikka. Heti hankkeen alkuvaiheessa todetaan, että tarkoituksena ei ole luoda mitään uusia toimintarakenteita vaan miesten asemaa voidaan parantaa kehittämällä miesten kohtaamisen tapoja.

2008 – Miesten asema saa valtakunnallista huomiota

Miesten asema järjestää keväällä 2008 ensimmäisen valtakunnallisen Miestyön foorumin Mikkelissä teemalla ”miehen kuva”. Miestyön foorumi tuo medianäkyvyyttä Miesten asemalle Suomessa, ja Miesten aseman työntekijöiden kysyntä puhujiksi kasvaa.

2010 – Miesten Asema -hanke päättyy

Asiakkailta saadun jatkuvan palautteen mukaan heille tärkeintä oli tunne kuulluksi tulemisesta. Siihen vaikutti mahdollisuus päästä keskustelemaan jonottamatta sekä erilaisten asioiden välitön käynnistyminen, esimerkiksi yhteyden saaminen viranomaisiin saman tien. Usein positiivisena asiana mainittiin mahdollisuus puhua itselle kipeistä asioista (kuten yksinäisyydestä) menettämättä kasvojaan.

2011 – Miesten Aseman toiminta vakinaistuu

Miesten asema muuttaa Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n nykyisiin toimitiloihin Savilahdenkatu 24:ään. Yhteistyökumppaneiden määrä lisääntyy ja monipuolistuu, ja vakiintuvia työn muotoja alkaa muodostua.

2012 – Mikkelin Tavikset ry perustetaan

”Tavallisten miesten puhetta tavallisista miesten asioista” Tavis-ryhmä sai alkunsa yhteistyöstä Miesten aseman ja kriminaalihuoltolaitoksen, nykyisen yhdyskuntaseuraamustoimiston, kanssa. Työntekijät toivoivat sellaista ryhmää, johon voi tulla ihan vain miehenä. Tavis-ryhmä toimi aluksi Miesten asemalla vertaisryhmänä, jonka pohjalta perustetaan vuonna 2012 Mikkelin Tavikset ry.

2017 – 10. Miestyön foorumi Mikkelissä ja Miesten Aseman toiminta laajenee

Mikkelistä alkanut valtakunnallinen Miestyön foorumi järjestetään 10:nnen kerran Mikkelissä teemalla ”miehen kosketus”. Miesten aseman toiminta laajenee koko Essoten alueelle.