Työntekijät

TYÖNTEKIJÄT

Miesten aseman tehtäviin on valittu tietoisesti eri sukupuolta olevat työntekijät, mikä on osoittautunut usealla tavalla onnistuneeksi ratkaisuksi.

Katriina Noponen

Olen sosiaalityöntekijä ja maaseutuyrittäjä. Minulla on monipuolinen kokemus sosiaalityön kentältä. Työhistoriani on painottunut lasten ja nuorten sekä rikoksentekijöiden kanssa tehtävään sosiaalityöhön.

Parasta työssäni on kohdata erilaisia ihmisiä ja rohkaista heitä kertomaan oma tarinansa. Kannustan jokaista löytämään omia vahvuuksiaan, joiden avulla selvitä haastavistakin elämäntilanteista. Saatanpa joskus ottaa työssäni myös luovat keinot käyttöön!

SOITA TAI LAITA VIESTIÄ KATRIINALLE:

050 414 3651 | katriina@miestenasema.fi

Pasi Juuti

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Takanani on pitkä kokemus psykiatrisesta hoitosuhdetyöstä ja terapeuttisesta työskentelystä.

Työskentelytapani on avoin ja aktiivista vuorovaikutusta tukeva. Tunteiden ja ajatusten läpikäymisen lisäksi rohkaisen asiakkaitani kokeilemaan toiminnassaan konkreettisia muutoksia. Tavoitteena on saavuttaa kokemuksellisuuden kautta terveyttä ja hyvinvointia tukevia toimintamalleja sekä uusia väyliä ajatusten ja tunteiden tarkastelulle.

SOITA TAI LAITA VIESTIÄ PASILLE:

050 372 5222 | pasi@miestenasema.fi

Sanna Mönkkönen

Olen yhteisöpedagogi ja lähihoitaja. Kokemushistoriaani mahtuu työskentelyä kaiken ikäisten ihmisten kanssa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan töissä – erityisesti perheiden, vanhempien ja lasten kanssa. Lisäksi minulla on vahva kokemus erilaisten vertaisryhmien ohjaamisesta.

Työtapani on kohtaava ja voimavarakeskeinen. Minua kiinnostavat ihmisten kokemukset ja niihin liittyvät tunteet sekä selviytymiskeinot. Kuuntelen avoimesti ja koen ihmisten näyttäytyvän minulle ainutlaatuisina yksilöinä. Työskentelyä täydennän mielelläni luovia menetelmiä käyttäen, esimerkiksi valokuvaus, kirjoittaminen ja luontolähtöisyys.

SOITA TAI LAITA VIESTIÄ SANNALLE:

sanna.monkkonen@violary.fi